Fons vivus

Fons vivus

Ambijentalna postavka Fons vivus Marije Labudović, konceptom fotografija izloženih u light-box-ovima i animiranom video-instalacijom objedinjuje  višeznačnost odnosa tela i vode, uvodeći u fotografije i skulpturalnu vrednost- dubinu. Izborom širih ramova na light-box-ovima, pažljivo odabranim bojama i teksturama, autorka i formalno i misaono evocira pojam dubine. Polazeći od osnovne ideje: tela i njegove sputanosti, tela kao […]