Vilijam Blejk, duh koji hoda

Vilijam Blejk, duh koji hoda

Kad već budem mrtav i beo ja bih ipak nekako hteo da makar kakva nekakva svetiljka budem. V. Borhert Svako isticanje osobenosti i neuporedivosti Vilijama Blejka (1757–1827) – priznajmo to odmah na početku još jednog neuspelog pokušaja – osuđeno je na to da završi kao tužni eufemizam, slabašni nagoveštaj jedne po svemu jedinstvene vizionarske i […]