San mesečeve noći – Dejvid Bouvi

San mesečeve noći – Dejvid Bouvi

San mesečeve noći – Dejvid Bouvi “Mislim da idemo na Mesec zato što je u prirodi ljudskog bića da se hvata u koštac sa izazovima. To je u njegovoj najdubljoj prirodi… Mi treba da radimo takve stvari baš kao što i lososi plivaju uzvodno” (Nil Armstrong, 1969). “Ne postoji tamna strana Meseca – u stvari, on je sav taman” (Pink […]