Jozef K. kao postmoderni lik i uzgojeno poslušno tijelo

Jozef K. kao postmoderni lik i uzgojeno poslušno tijelo

Iako postoje mnoga tumačenja Kafkina romana Proces, čemu u prilog ide činjenica kako isti predstavlja plodno tlo za takvo što, s obzirom na to da Kafka kombinira elemente nekoliko književnih vrsta, pa je ovaj roman zahvalan za teoretski osvrt ali i esencijalna tumačenja. Ja sam za zadatak uzela, ipak, obrazloženje hibridnog modela ovog romana, ono […]