Neka druga brda, neke druge reke, neki drugi ljudi…

Neka druga brda, neke druge reke, neki drugi ljudi…

Rođena sam devedesetih. U drugoj deceniji života i dalje sam bila dete da bih racionalizovala situaciju koja se dešavala oko mene te famozne decenije. Danas se pitam koliko ima istine u mojim sećanjima na taj period. Koliko su ta sećanja zapravo oblikovana pričama roditelja, drugara i medija kasnije tokom školovanja? Pošto objektivnih činjenica ne mogu […]

Kulturna kontekstualizacija manične depresije

Kulturna kontekstualizacija manične depresije

Imam problem sa osobama koje govore da je nešto stvarno ili nije stvarno, normalno ili nenormalno. Značenje ovih pojmova za mene je veoma lična i subjektivna stvar. Uvek sam bio zbunjen i nikada nisam pravio stroge zaključke pri razumevanje ovakve vrste reči.. Tim Barton. Pojam normalnosti bio je sasvim upitan u našem domu otkad znam […]

Ulična fotografija – žanr uviđanja

Ulična fotografija – žanr uviđanja

If you can smell the street by looking at the photo, it’s a street photograph. – Bruce Gilden Kroz definisanje ulične fotografije, kao jednog od nekoliko fotografskih žanrova, dotaći ću se urbanog prostora kao nezaobilazne asocijacije ove teme.[1] Time ću napraviti sintezu pojmova kojim operiše urbana antropologija, a u kontekstu vizuelne komunikacije. Različito produkovane informacije […]

Svetlo. Malo svetla.

Svetlo. Malo svetla.

SVETLO. Svetlo. Malo svetla. Zgužvano hrapavo ćebe i dva topla tela ispod. Kikot. U kadru mali sto, rukama raskomadana pomorandža, crna čokolada i zakoreli talog kafe. Mrak ne zna da u sobi ne postoji  gramofon. Na plejlisti  Bili Holidej. Desno od prozora muzejsko parče zida. Reprodukcije Klimta, Monea, Munka, ispresovani behar dunje, neke davne izjave […]

Fotografija kao “emocionalna realnost”

Fotografija kao “emocionalna realnost”

Bernard Rasel prihvata norme nauke koje se svode na tri jasna elementa: logičnost, sistematičnost i objektivnost (Rusell, 1940). Prateći ova tri kriterijuma možemo da uvidimo  udeo fotografije u istraživačkom procesu. Mehaničkim beleženjem stvari fotograf  je svedok nečega što se zaista dogodilo, nečega što neminovno postoji. Fizičko-hemijski proces fotografije daje joj legitimitet objektivnosti. Proces fotografisanja ne […]

Skroman Inventar jedne prohladne sobe

Skroman Inventar jedne prohladne sobe

Krš prostora. Uredni nered. Crne kese smeća, odmah do njih alat za nakit. Parčići iskidane žice. Prosute perle. Zelena, tamnozelena, žuta… Borhes, Istorija večnosti, odmah pored moj pasoš i još malo žice. Filteri za duvan. Nakit. Filmski program za januar. Stolica i njena senka čiji se deo gubi ispod stola i na stolu razbacane skripte: […]