”Biti Džon Malkovič ”- obogaljena individuacija

”Biti Džon Malkovič ”- obogaljena individuacija

”Čim čovek hoće da izbegne sve rizike i hoće da iskusi život samo u svojoj glavi, u formi predstava i fantazija, čim se preda razmišljanjima ‘kako je trebalo da bude’ i kako ne bi pogrešio želi gde je moguće da podržava druge, za njega nema nikakve šanse za samostalni vlastiti razvoj.” Ove reči Jolande Jakobi, […]

Robert Bosnak – snovi, imaginacija, alhemija i roman prvenac “Crveni sulfur”

Robert Bosnak – snovi, imaginacija, alhemija i roman prvenac “Crveni sulfur”

Robert Bosnak je odrastao u Holandiji, skolovao se u Švajcarskoj, gde je stekao zvanje jungovskog analitičara. Imaginacijom, snovima i alhemijom se bavi više od 40 godina. Napisao je pet knjiga iz oblasti analitičke psihologije i jedan roman, koji je iz štampe izašao krajem februara meseca ove godine. Živeo je na različitim mestima po SAD-u i […]