Dionis i Apolon – kultovi života

Ulogujte se / Kreirajte profil

Dionis i Apolon – kultovi života

.

Become a Patron!

.

Unifikacija dnevno-ritualnih pokreta, ponašanja, misli, personifikuje “kult života”, odražavajući pripadanja nečemu usvojenom. Njihovo tumačenje kao simboličnih predstava naših života, preuzetih iz različitih kultova, sugeriše na jednoobraznost ili mogući dualizam. Time se ne pretenduje na ograničavanje, već samo na ukazivanje mogućeg modela. Svi demoni i bogovi, preuzeti iz različitog pa sublimirani u kult života, dobijaju obličje individualnosti. Dionis i Apolon, odnosno njihovi kultovi mogu da posluže kao paradigme života, uzori dve krajnosti na kojima počiva osnova kulta života.

Dionis – grčki polubog, sin Zevsa, vrhovnog božanstva i smrtnice Seleme, kraljevskog porekla. Impliciranost bluda, razvrata, orgija i vina, lik Dionisa više vezuje za ovozemaljsko polubožanstvo nego za bogove, iako je smatran božanstvom. Rodjen po drugi put od smrtne majke iz sopstvenog srca – jezgra života, Dionis ostaje vezan za Majku zemlju i profani život. Dionisova sudbonosna lutanja otkrivaju mu vino koje ga “opija” i uvlači u orgije, pijanstva i sladak trans. Dionisovu opijenost prate i Satiri, falusni, razvratni šumski polu ljudi, polu životinje pa se ritual ispijanja vina podiže na jedan viši nivo, do kulta. Vremenom, kult se širi implikacijom različitih Dionisovih rituala, povezanih na mistično – magijski način.

the-birth-of-dionysos1

Dionisovo rođenje

dionysos-satyros

Dionis i Satir

dionysos-ariadne-satyroi

Dionis, Arijadna i Satiri

Misteriozni Dionisovi rituali, deo su kulta Dionisa, bazirani na obredno – ceremonijalnim inicijacijama, počivaju na vinu, orgijama i sjedinjavanju. Obzirom da je akcenat na misterioznosti, sprovođenje inicijacije sledbenika ovog rituala do danas ostaje različito tumačen i interpretiran. Inicijacioni “magični napitak” – vino začinjeno otrovnim bršljenom, izaziva simbolično opadanje svesti, neophodno da se inicijant uvede u strogo čuvane tajne prirode. Eklektičnost ovog čina ukazuje na prepuštanje inicijanta bazičnoj, životinjskoj prirodi u cilju spoznaje pune, plodonosne moći Majke zemlje, ali takođe predstavlja i simbol erotskog ispunjenja. Erotsko ispunjenje simbolično se ogleda se u spajanju Dionisa i Arijadne, njegove životne saputnice u svetoj ceremoniji venčanja.

S druge strane, napitak je sredstvo dostizanja višeg nivoa svesti, redukcijom svesnosti, što može zvučati kao paradoks. Zapadanjem u trans, ulazi se u svejevrsno stanje limba, koje teži postizanju željene ekstaze – najvišeg nivoa svesti kojom se smrtnik približava bogovima, odnosno arhetipu porekla stvari. Ispijanjem Dionisovog pehara, inicijant se vraća u prošlost, “rodjenje boga”, iznuđenog iz otporne utrobe Majke Zemlje. Dakle, kult Dionisa u sebi sadrži posredno povezivanje inicijanata, odnosno sledbenika, sa iskonskim, božanskim, preko povezivanja sa prirodom, biljkama i životinjama. Ukazujući da su bogovi plod zemljine utrobe a smrtnici neraskidivo vezani za nju, Dionis ovaploćuje bogove u ljudima.

Apolon (Helios) – izvorno grčko božanstvo svetlosti, muške lepote, proročštva, zakonitosti, isceljenja, smernosti, sklada. Iako je, kao i Dionis mitološki prvobitno bio vezan za Grčku, preuzimanjem od strane Rimljana ukorenjuje se i u rimskoj mitologiji, gde biva izdignut do obožavanja kroz kult. Za razliku od kulta Dionisa, odnosno Baha, poštovanih i rasprostranjenih i u Grčkoj i u Rimu, kult Apolona, zajedno sa kultom Mitre postojao je samo u Rimu.

Delphi: Apoll

Apolon

apollon - Copy

Apolon

Apolon sublimira mnoštvo simbola koji se kanališu ka Suncu, simbolu životne energije i kao takav biva apstrahovan od ostalih božanstava, uzdignut i uvršćen u kult Sunca. Nekontroverzan i transparentan, prezriv prema haosu i bahatostima, Apolon je oličenje smernosti, svedenosti, reda. Smeran, Apolon štiti ljude od zla, bahatosti, pravednostima i zakonitostima. Kao solarni bog, moćan i ispravan, Apolon je Sol Invictus (Nepobeđeno Sunce).

Kult Dionisa – kroćen i ukroćen; zamenjen kultom Orfeja. Kult Apolona – zaboravljen. Opstaju samo kao vrlo lični kultovi…života.

Dionis personifikuje opasnost, a Apolon utočiste – poznato i priznato. Nesavladivi, po sebi razuzdani instikti i nagoni, konkretizuju se u Dionisovim bahatostima. Dakle, kult Dionisa je kult opuštanja, prepuštanja, nesavlađivanja i naslade. Kult Apolona je “siguran” životni put, ukroćene prirode, prihvaćenim zakonima. Apolonovo savlađivanje vodi ka opterećenošću stegama, dok Dionisove bahatosti vuku ka zabranjenom, divljem, ka grozničavom zanosu slobode.

Dionis se obožava unutar sebe, tajno i misteriozno, a njegovo se prisustvo u drugima naslućuje i otkriva. Apolon se ne skriva; peani se pevaju javno, otvoreno i bez straha. Satiri se prizivaju, a muze same dolaze.

Apolon i Dionis – dve krajnosti, dve (protiv)teže, suštinski u koliziji. Međutim, njihovo potiranje nije nužno. Moguće je ujediniti ih u oksimoron života. Stvar izbora. Njihove krajnosti držati bliže sredini. Zbog polariteta. Zbog balansa.

Pa ipak, suum cuique.

Za P.U.L.S.E piše Tanja Mladjen

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  Jedan komentar na tekst Dionis i Apolon – kultovi života

 1. Dragan

  14/01/2020 at 07:37

  Poštovani arheolozi i doktori povijesti od čitavog svijeta
  Ovaj sdržaj što sada čitam za Dionis i Apoloni kultovi života što su ja napisali nekoliko helenistzički grčki i rimski pisci ne drži voda . Naime da ne bi izašla prava istina za Apolon Dionis i njihovi kultova života potrudili su nekoliko helenistički grčki i rimski pisci koji kroz stoljeća sustvarali lažni mit oko Apolon i Dionis U moje slijedeće izlaganje napisaču prava povijest zaApolon i Dioniz i njihovi kkultovi života Pa krenimo redom Mladi Apolon i njegova blizna sestra Artemida živjeli su u gradić Ilion gdje je bijo kralj Leomedont koji je bijo kralj na cijela država Ilijana koja se protezla odMariovska ,Prilepska Bitolska i Ohridska teritorija .Mladi Apolon bio je pastir koji je čuvao veliko stadood ovaca i koze od Kralja Laeomedont .Mladić Apolon ovo veliko stado od ovaca i koze vodio je na ispaši po padinama od planina Ida -Kozjak planina Mladi Apolon u slobodno vrijeme sakupljao je raznovrsni biljka koji su rasli po padinama od planina Ida,od te rznovrsne ljekovite biljaka Apolon je proizvodio ljekovite pripravke gdje je zatim liječio bolesna dijeca i nemočne staare osobe Poslije smrti od kralja leomedont u gradić Ilion postaokralj njegov sin Prijam koji kasnije gradić Ilion prinačio je u gradić Troja .Kralj Prijam preinačio je država Ilijana u država Dardanija ,koja se protezala od Mariovska Prilepska Bitolska Ohridska , Skopska i Kumanovsk teritoija .Dardanski žitelji koji su živjeli u gradić Troja bili su prvi u svijetu koji po svojim likovima su stvorili 9 dardanski bogovi i tri dardanski boginjeTe devet dardanski bogovi bile su Zevs,Apolon, Dionis, Herakle ,Ares Orfej ,Posjedon,Henrmes i Helij .Tri dardanski boginji bile su Afrodita Atena i Aretenmida Dok je bio krlaj Prijam izabrali su Apolona za svoga boga radi što Apolon je bijo prvi čovjek koji sa ljekoviti pripravka ličijo je mala dijeca i nemočne stare osobe Apolonov kult bijo je prisutan po cijela Dardanska država Kada je bijo kralj Laomedont u država ilijana na Ohridska teritorije se nalazio grad Damastioni u kojem je živjela udovica Semela koja je imala sin Dionis koji u slobodno vrijme se bavio sa vinogradarstvo Mladi Dionisbio je prvi čovjek u sijetu koji je izgradio kamena vinarnica koja je bila izgrađen od tri kamena korita Mladić Dionis sa svojim prijateljem Silan bijo je rado viđen gost u gradić Ilion, gdje je živio mladić Apolon i Orfej i Mida Naime kada se održavala velika priredba u gradić Ilion Diionis dolazio da vidi svoje prijatelje Apolon ,Orfej, i Herakle,koji su svirali na razkličiti žičane muzički instrumenti koji su im svirali na svim žiteljima koji su imali izgrađeno naselja na Mariovska Prilepska Bitolska i Ohridska teritorij Poslije smrti od kralja Leomedont naslijedi ga je njegov sin Prijamkoji kasnije gradić Ilijana ga je preinačio u gradić Troja ,a država Ilijana je preinačio u država Dardanija . Dardanski žitelji koji su živjeli u graić Troja radi te dobre karakteristike od Dionis proglasilisu ga za boga vinove loze i vina Dionisov kult bijo je rasprostranjen po cijela država Dardanija Antički Makedoncikoji su živjeli od 8 do 1 stolječe pred naša era Semela su je proglasili za boginja Mseca .Poštovani Arheolozi doktori povijest od čitavog svijeta sada je sve do vas koliko ima da mi povjerujete u ova moja napisana povijest koje sam ga napisao za Apolon i Dions

Ostavite Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja označena su *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.