Izvorno učenje Zaratuštre

Prema drevnom perzijskom predanju, prorok Zaratuštra je živio oko 600. g. prije nove ere. Precizne pojedinosti o njegovom životu, porijeklu i ostalom, nisu nam poznate jer je skoro sva vjerska i druga literatura drevnog Irana uništena kada je Aleksandar Makedonski zapalio Kraljevsku biblioteku u Persepolisu ili Takt-i-Đamšid-u kako ga danas zovu Perzijanci. Ono što nisu uspjeli uništiti Partenjani i Sasanidi dokrajčili su Arapi u sedmom vijeku nove ere. Ostali su nam zapisi u kamenu, visoko u nedostupnim planinama, i usmena tradicija koja se prenosila s koljena na koljeno.

To što znamo iz ova dva neuništiva izvora o Mazdajasni i njenom procvatu u Zaratuštrino vrijeme je dragocjeno, ali i veoma malo. Ipak to malo što znamo je dovoljno da nas ubijedi da se u Mazdajasni, drevnom iranskom znanju, krije riznica duhovnosti, filozofije, morala i etike. Iransko učenje Mazdajasne bilo je veoma blisko indijskom, vedskom, znanju. U stvari, najstariji iranski spisi, Gathas (pjesme) pisane su Avesta jezikom koji je mnogo bliži Sanskritu Rig Veda nego što je Sanskrit istih blizak modernom Sanskritu.

Mazdajasna, na Avesta jeziku, bukvalno znači obožavanje Boga (Mazda – Bog, Jasna – obožavnje). Mazdajasni je onaj koji obožava svoga Gospodara. Riječ Ahura Mazda se najviše koristi u Avesti jeziku da označi Boga, isto kao i Allah u arapskom, ili Jahve na hebrejskom jeziku. „Ahu“ – živi, život, duh (korijen ah – biti) „Ra“ – dati, podariti. Prema toma Ahu+Ra = Onaj koji daruje život. Mazda se može prenijeti na sanskrit kao Mahada. Maha – veliki, Da – dati. Mazda = Veliki Darovatelj. Prema tome Ahura Mazda znači Onaj koji daruje život, Veliki Darovatelj, tj. Uzvišeni Stvoritelj. Mazdajasna, onako kako ju je obnovio Zaratuštra, poslužila je kao inspiracija za neke jevrejske, hrišćanske i islamske spise. Smatra se da se Zaratuštra rodio u Reju, Sjeverni Iran, odakle je putovao kroz razne dijelove Irana i konačno se nastanio u Belhu (današnji Avganistan) propovijedajući Mazdajasnu pod patronatom kralja Vištespa. Tu je postao martir u sedamdeset sedmoj godini života boreći se, u samo-odbrani protiv turanijanskih horda koje su napale Hram Vatre dok se on molio.

Njegovi dobronamjerni obožavaoci pripisivali su mu razna čuda od samog rođenja pa sve do njegove smrti, da bi ga stavili na istu razinu sa ostalim poslanicima, i zbog svoga, pogrešnoga, djetinjastog vjerovanja da bez čuda nema ni poslanstva. No Zaratuštra lično nikada nije tvrdio da posjeduje nadnaravne moći. Zar ima većeg čuda od onog koju je on pokazao a to je biti vodič čovječanstvu na Putu ka Božanskom? Nakon arapske invazije u 7.v., Iranska civilizacija i kultura bili bi potpuno uništeni u Iranu kao što su bili u Egiptu i Vizantiji da nije bilo nadahnutih pjesnika kao: Rudakija, Dakikija, Firdusija, Sadija, Hafiza, Nizamija, Rumija, Omar Hajjamja, Iškija, Spinta, Pire Davuda i mnogih drugih čija poezija, koja oživljava srce, a što nije drugo do oštroumni komentar i izlaganje Svetih Gatha. U stvari, Hafiz, u svom Divanu neprestano se poziva na Pire Mogana, u zna- čenju Magijanskog Patrijarha. Ako se numerička vrijednost pomnoži – vrijednost koja se dobije je 1308 – a to je potpuno istovjetno numeričkoj vrijednosti riječi Zaratušt, perzijsko ime za Zaratuštru.

Zaratuštrina poruka čovječanstvu može se klasificirati i posmatrati u sklopu sljedećih tema:

Duhovnost (unutarnje znanje)

  1. Vjera u Ahura Mazdu
  2. Besmrtnost duše nakon smrti
  3. Vatra kao simbol Božanskog

 Filozofija

  1. Značenje dobra i zla
  2. Život je vječna borba između sila dobra i zla

Etika i moral

Sveta trijada:

HU,MATA (ispravne misli)

HU,UKTA (ispravne riječi)

HU,VARŠTA (ispravna djela)

 

Mazdajasna je dinamična i progresivna vjera koja se stalno mijenja. Ona ne tvrdi da je konačno to što je ona naučavala, u jutro stvaranja, hiljade godina unazad. Za razliku od obrazovanih učenjaka drugih vjera od kojih svako tvrdi da njegova vjera posjeduje ono što druga nema, Mazdajasnijanski proroci poput Đamšida, Zaratuštre i Firdusija i njegovih sposobnih nasljednika, su bili ponizni i dovoljno prosvijetljeni da spoznaju da su ISTINA, LJUBAV I LJEPOTA tako široki i neograničeni i da se stoga ne mogu limitirati niti strpati ni u jednu knjigu, pa ni u sve svete spise zajedno. Zaratuštra nam je dao, svojom svetom triadom: HU,MATA, HU,UKTA, HU,VARSTA, dragulj beskrajne vrijednosti, ogledalo u kome možemo vidjeti istinitost neke izjave bilo da ona dolazi od neke osobe ili knjige, ma kako učena ili sveta ta osoba ili ta knjiga bila. Zaratuštrini nasljednici kao Firdusi i drugi neprolazni pjesnici održali su Mazdajasnu propovijedajući njena učenja na vrhunskom perzijskom jeziku. Proučavati njihova djela, posebno na perzijskom jeziku, neophodno je da bi se shvatio duh Mazdajasne. 

 

AHURA MAZDA

 

Ahura Mazda je Gospodar života i mudrosti, svjetlosti i istine…

Kada za zaputiš u noć crnu, prihvati se Ahura Mazdine ruke. To će ti biti bolje od svjetiljke i sigurnije od poznavanja puta…

Ako čovjek djeluje u skladu sa Ahura Mazdinim naredbama, onda se ne treba, ni jednog smrtnika plašiti, ma kako moćan i uticajan on bio…

Sunce, mjesec i zvijezde daju svjetlost, no Ahura Mazda je Svjetlost koja u njima svjetlost pali te oni osvjetljavaju ovaj svijet…

Neka Ahura Mazda nadahnjuje misli tvoje, neka tvoje riječi od Njega dolaze, a djela tvoja Njime budu vođena. Čovjeku nije potrebno da izmjeri visine nebeske, niti da putuje duž širokih puteva ovog svijeta, da bi pronašao Ahura Mazdu. Onaj koji umiri svoje misli i srce svoje očisti i naći će Ga unutar svoga srca…

Ne samo u određene dane, vjerskih praznika i festivala, već tokom cijele godine živi u blagoslovljenom društvu Ahura Mazde…

 

VATRA

 

Meditiraj na plamen vatre smirenoga uma…

Vatra otkriva mnoge tajne onima koji meditiraju na plamenove njene, sa umom željnim znanja.

Vatra se visoko diže i uzvisuje misli Mazdajasnija daleko iznad prljavštine i prašine materijalnog svijeta…

Vatra pročisti sve što dodirne, a pri tom sama ostaje čista. Ništa, nikada, ne može uprljati vatru…

Prema kvalitetu onoga što ponudimo vatri, dobićemo od nje reakciju. Ponudimo li sandalovinu i mirisne štapiće, uzvratiće nam miomirisom koji će se širiti na sve strane, ali u sagorijevanju smrdljivog leša, ili lešine, vazduh će se ispuniti neprijatnim mirisom…

Baš kao što različiti plamenovi vatre sjedine, kada se približe, tako se i pojedinačne duše sjedine u jednu univerzalnu dušu.

Sunce koje je jedna vatrena kugla sija i na dobre i na loše, lijepe i ružne, one sa čistim dušama i one nečiste, čiste i prljave, te svojom svepročišćavajućom svjetlošću čisti svu prljavštinu i smrad i onečišćenje propadajućih stvari.

Pošto su stalno u pokretu, plamenovi vatre podsjećaju nas da je aktivnost život a stagnacija smrt.

Vatra je nepristrasna. Spremno služi i svetca i griješnika, ali i sprži i jednog i drugoga ako nisu pažljivi sa njom.

Civilizacija je krenula sa otkrićem vatre.

Kada okrenemo lice ka suncu visoko na nebesima, ili pogledamo vatru u kadionici, vidimo Tebe, O Ahura Mazda.

 

SMRT

 

Naš sadašnji život je samo uvertira za budući život, hodočašće iz boravka u višem životu.

Nemojte bježati od smrti, jer vrijeme vaše snrti je određeno i ništa vas ne može spasiti kada vam kucne taj čas.

Računajte da vas svaki dan vodi bliže smrti i kao da vam je svaki dan posljednji, potpuno se pripremite za smrt tako da kraj vašeg života dočekate smirene duše i osmijehom na licu…

Duša koja se plaši borbe sa zlom je pala na ispitu života, borba protiv zla je suština ljudskog života. Onaj koji to ne shvati protraćio je svoj život za vrijeme svog kratkog boravka na ovome svijetu…

Vjera u zagrobni život daje smisao životuna zemlji…

Sve nije izgubljeno kada dođe smrt, jer smrt nije kraj života…

Smrt ne znači i smrt duše. Duša je besmrtna kao i Duh Sveti.

Na dan Proživljenja odgovaraćete Ahura Mazdi za vaše misli, riječi i djela…

Budući da mi nikada ne možemu potpuno uzvratiti dobročinstvo naših slavnih predaka, živimo na taj način da naš život bude častan za one koji su otišli…

Duše koje su otišle sa ovoga svijeta za zebnjom očekuju da vide ko će ih se sjećati, dozivati o moliti se za njihovo dobro među onima koji su ostali.

 

PRIRODA

 

Ne budite slijepi za čudesnu ljepotu prirode…

Jedan gutljaj eliksira prirodne ljepote bolji je od svih drugih pića…

Niščim se ne može porediti užitak koji čovjek pronađe u svijetu od hiljade čuda, kada on živi u prirodnom okrženju i u harmojiji sa prirodom…

Sva priroda je preplavljena nebeskim bićem Ahura Mazde…

Od prirode pa do njenog Stvoritelja je logičan slijed ljudskog kretanja…

Ahura Mazda se ogleda i spoznaje u svojoj kreaciji, kao n.p.r. suncu, mjesecu, zvijezdama, zemlji, drveću, vazduhu, vodi, pticama i životinjama. Stoga, ne otkidaj sebe od svjetlosti sunca, mjeseca i zvijezda.

Ne zagađuj zemlju, vazduh ili vodu…

Ne sijecite drveće, ne uništavajte floru i faunu, već pretvarajte pustopoljine i pustinje u zelene bašče…

Ne ubijajte ptice i životinje. Postupajte prema njima lijepo i sa ljubavlju; koristite ih da poboljšate život čovječanstvu…

Priroda mrzi one koji žele da imaju monopol, i tu nema iznimke. Ona posjeduje poseban način da izravna i u suštini svede na isto, one uticajne, jake, bogate i sretne sa svim ostalim…

U prirodi se očitava savršen sklad i harmonija…

Priroda ne podnosi krajnosti, i naš spas leži u umjerenosti ili zlatnom putu koji nije ništa drugodo li stanje ravnoteže između dvije suprotne sile, sveprisutne polarnosti prirode…

Trava i drveće, vjetar i valovi mora, ptice i zvijeri, sve pjeva, smiješi se i grohotom smije. Pridrži se ovom horu i čini ono što sva priroda čini…

 

DOBRO I ZLO

 

Ahura Mazda je lično stvorio suprotnosti u svakom segmentu života, u svemu što je stvoreno…

Ahura Mazda aktivira bilo koju od suprotnosti u datom trenutku, a u zavisnosti od Njegovog vječnog plana…

Ahura Mazda je stvorio čovjeka u Svom naličju. Potom mu je dao moć da izabere bilo koju od suprotnosti (dobro ili zlo)…

Nikada nemojte posustati ako vaši napori da učinite nešto dobro budu na momenat zaustavljeni silama reakcije. Što je veći vaš napor biće veća i sila reakcije…

Život je vječna borba između sila dobra i zla. Istinski Mazdajasni je onaj koji obuzda sile zla i služi napretku svega što je dobro.

Ahura Mazda vidi samo dvije vrste ljudi: pravedne i opake…

Onaj koji želi zlo drugima ne može ništa vrijedno ostvariti. Čim on načini jedno zlo, sto zala se obmota oko njega…

Baš kao što se zlato mora istopiti prije nego se odstrane sve nečistoće iz njega, tako se i čovjek mora topiti (peći) u ložionici ovoga svijeta prije nego li se oslobodi svih zemaljskih nečistoća…

Niko se neće očistiti dok potpuno ne savlada zlo i iskušenja na svome putu, i strasti koje je dobio rođenjem ne usmjeri, ukladi sa višim ciljevima, frekvencijama…

Ne traži nevinost djeteta već čistoću Božijeg čovjeka odbacujući od sebe neispravne misli, neispravne riječi i neispravna djela, držeći se čvrsto ispravnih misli, ispravnih riječi i ispravnih djela…

O kakva neopisiva ljepota se očituje na licu zemaljskog stvorenja čiji je duh u harmoniji sa Najuzvišenijim, da prema njemu i nebeska bića (meleki prim.prev) izgledaju gruba i vulgarna. Prema tome zadobij svijest finiju od najfinije vlati kose koja će voditi razum i dušu da se uzdrži od zla i upozoravati da se neiskrenost i pokvarenost nikada ne isplate…

LJUBAV I ZANOS

 

Kao što vatra u žrtvenom vrču sagorijeva sandalovinu neka vatra koja u tebi gori sagori tvoje srce uljubavi za Ahura Mazdaom…

Miris nebeskih misterija neće udahnuti onaj čija glava nije njegovim srcem zagrijana…

Svaki čovjek, bio on trijezan ili opijen je u potrazi za Voljenim. Svako mjesto bilo ono hram ili mejhana je stanište ljubavi…

Na oltaru ljubavi žrtvuju se samo oni dobri. Oni oboljeli se ne mogu žrtvovati. Da li si ti

istinski zaljubljenik (ašik p.p.)? Ako je tako ne bježi žrtvenog oltara ljubavi, jer samo lešina nije dostojna da bude žrtvovana…

Ne govori o tajnama ljubavi i opijenosti skeptiku, jer on je toliko zaokupljen samo-obožavanjem da čak i više voli da umre u neznanju nego li da sazna za postojanje takvih kvaliteta…

 

ZDRAVLJE

 

Bistrina uma, a što je suštinski preduslov za ispravno razmišljanje, razvija se udisanjem svježeg zraka, konzumiranjem čiste vode, kao i čiste i hranljive hrane, i najposlije ne konzumiranjem droga i drugih opojnih sredstava (npr. alkohola p.p.)…

Iskazana riječ će na nas ostaviti dojam ako je čisto grlo koje tu riječ izgovara. I stoga čovjek ne bi smio uzimati ništa drugo osim čiste vode i čiste hrane.

Kretanje (tjelesne vježbe) je neizostavno da bi se očuvalo zdravlje i vitalnost tijela…

Zdravlje je najbogatija čovjekova riznica…

Život je težak i monoton za čovjeka koji nema zdravlja…

Dug je bolest koja omalovažava zdravlje i moral.

Poljoprivredna djelatnost je najzdravija jer tako djelujući čovjek ostaje u neprekidnom kontaktu sa svim elementima prirode…

POŠTEN RAD

 

Poljoprivredna djelatnost je najplemenitiji posao jer je, u isto vrijeme, kreativna i produktivna…

Ruke koje rade mnogo su vrijednije od ruku koje obavljaju molitvu…

Naporan rad povećava životni entuzijazam i čini odmor i rekreaciju ljepšim i značajnijim…

Čovjek je stvoren da bi radio i napredovao, a ne da bude pasivan i trune…

Mi i danas sakupljamo plodove uzvišenih napora naših predaka. Shodno tome, naša će djeca sakupljati u budućnosti plodove našega rada…

Smiraj srca nam omogućava da vidimo sve u ničemu. Ništa dobro i uzvišeno se ne može postići u svijetu bez poštenog i teškog rada…

Teškim i poštenim radom ti ćeš postati gospodar svoje sudbine…

Punim srcem se predaj svom poslu. S radošću i entuzijazmom obavljaj svoje svakodnevne dužnosti bez obzira na prirodu posla koji obavljaš…

Radi dok još ima dana, jer se noć smrti može pojaviti neočekivano, u svakom trenutku, i odnijeti te sa sobom…

 

LJUBAV PREMA ČOVJEKU

 

Ahura Mazdino carstvo je za one koji pomažu slabe i nemoćne (one kojima je pomoć potrebna)…

Zaboravi sebe i prepoznaj Ahura Mazdu u svakom biću i u svemu…

Izgaraj, vječno se žrtvuj za ljubav Ahura Mazde i dobrobiti svemira…

Stvoritelj se ne može spoznati osim putem služenja (hizmeta) Njegovim stvorenjima i svemu stvorenom. On se ne može spoznati okretanjem zrna na tespihu, ili molitvom na specijalnom ćilimu za molitvu, ili nošenjem pobožnih haljina…

Od sebe drugima podaj ono najbolje ne bi li tvoja okolina postala prijatnija i tako se povećala sreća svih ljudi i stvorenja…

Širi toplinu, ljubav i radost, a odbijaj hladnoću mržnje i tamu očajanja i tuge…

Ako želiš da ti se cijeli svijet divi onda načini svakoga sretnim i ne gubi vrijeme diveći se sebi…

Traži svoju sreću u sreći svih ljudi…

Smatraj svojom tugu i patnju drugih i požuri da im boli ublažiš…

O Ahura Mazda, poduči nas, da živimo kao saputnici, u bliskom prijateljstvu, u bratskoj ljubavi, dogovarajući se, slažući se i pomagajući jedni drugima…

Nadahni nas, O Ahura Mazda! da živimo u uzajamnom razumijevanju, povjerenju i miru…

Blago sija svjetlošću kada su bogati ponizni i velikodušni…

Bogati nisu važni zbog svoga bogatstva, oni mogu biti veliki ako mudro i velikodušno koriste svoje bogatstvo za pomoć muhtaćima (siromasima)…

Rat je najteži zločin koji čovjek počini protiv čovjeka…

Od trenutka kada putovanje čovjekovog života počne, on ne voli da bude usamljen. Usamljenost plaši čovjeka. Čovjeka slama teret usamljenosti. Težak je teret življenja koji slama duh čovjeka, ako ga on sam mora podnositi…

Kada živi u društvu sa onima sličnim sebi čovjek nalazi hrabrost i udobnost u životu. Kada

ljudi zajedno i jedinstveno djeluju oni postaju snažniji i sposobniji da se suoče sa bitkom života…

Ahghra Mainju, zli genije, kupi bogatu žetvu na ratnim poprištima.

Vladar je poput drveta, a ljudi poput korijena drveta. Što je korijen drveta snažniji, snažnije je i drvo…

Kada ste se vi rađali, plakali ste, dok su oni oko vas proslavljali vaše rođenje sa smijehom i

radošću. Proživite svoj život na tako plemenit i uzvišen način da ćete se smiješiti u vrijeme kada budete umirali zbog dobro proživljenog života dok će svi ostali plakati iz žalosti za vama…

MISLI SVOJOM GLAVOM

 

Misli svojom glavom i nikada kroz druge…

Neka moja vjera bude oženjena razumom, i nek bude utemeljena na uvjerenju…

Sposobnost razmišljanja i čovjekovo najdragocjenije pravo i njegova najvrijednija privilegija…

Nemoj kriviti sudbinu za padove, prouzrokovane tvojom nesposobnošću i neefikasnošću (nemarom)…

Praznovjerje nastaje iz neznanja i straha, i najviše cvjeta kada je razum uspavan…

Kada razum ne kontroliše naše osjećaje, tada sentimenti zamagle našu sposobnost prosuđivanja…

Zvijezde, planete i sazvježđa ne odlučuju o našoj sudbini…

Ne budi praznovjeran. Ne vjeruj u predskazanja, hamajlije, kobne predznake, čari, sretne i nesretne dane i brojeve…

Život je neprestano istrživanje, nezaobilazna životna pitanja su kako, zašto, kada, gdje, šta i ko u našem postojanju…

Ne zaboravi ono što duguješ prošlosti, ipak moraš jasno prepoznati znake vremena u kojem živiš, i biti u harmoniji sa njima. Ne dozvoli da nerazmišljanje i slijepo pridržavanje tradicije uspore i zaustave tvoj progres…

Sastavio B.S. Surti

Preveo i pripremio: Bojan Aleksić

Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments