Ainui – prastanovnici Japana

Ainui – prastanovnici Japana

Kada je 1853. godine pod priti­skom zapadnih sila prekinuta višestoljetna izolacija Japana od vanjskog svijeta, započelo je duboko i sveobuhvatno zanimanje Zapada za japansku povijest i kulturu. Uskoro su u cilju modernizacije Japana bila otvorena vrata mnogim znanstveni­cima, među kojima i antropolozima, arheolozima te misionarima, što je urodilo brojnim studijama o porijeklu Japanaca i drugih […]