Hronika najavljene smrti Pjera Paola Pazolinija

Hronika najavljene smrti Pjera Paola Pazolinija

Serija nerasvetljenih ubistava iz njegovog nezavršenog romana   Stogodišnjica rođenja velikog filmskog reditelja i pisca Pjera Pola Pazolinija u Italiji i svetu obeležava se novim izdanjima njegovih knjiga, retrospektivama filmova, održavanjem naučnih konferencija i panela posvećenih njegovoj umetnosti i društvenom angažmanu. Nijedno razmatranje svega onoga što je Pazolini bio ne može, međutim, da prođe bez […]

Korto Malteze – Poslednji romantični pustolov

Korto Malteze  – Poslednji romantični pustolov

Kroz višestruko ogledalo pred čitaocima se grade dva lika, dve biografije, čas jasno odeljene čas nerazmrsivo prepletene. Ta dva čoveka u jednom ili jedan u dvojici su sam Hugo Prat i Korto Malteze. Hugo Euđenijo Prat rođen je 15.6.1927.g, na obali ravenskog lida, blizu Riminija, od oca pristalice Musolinija i majke naklonjene ezoterijskim učenjima, kao […]

Danilo Kiš – Šulc je moj bog

Danilo Kiš – Šulc je moj bog

Kiš je je­dan od naj­ve­ćih evrop­skih pi­sa­ca po­sle­rat­nog pe­ri­o­da, ali nje­go­va reputaci­ja u ze­mlja­ma en­gle­skog go­vor­nog pod­ruč­ja ni­je ona­kva ka­kvu za­slu­žu­je. Ki­šo­vo de­lo cr­pi ogrom­nu sna­gu iz po­ku­ša­ja da osvo­ji stvar­nost pre­pra­vlja­njem doku­men­tar­ne isti­ne. U obimnoj ese­jističkoj knjizi Čas ana­to­mi­je (1978) Da­ni­lo Kiš je raz­voj krat­ke priče po­de­lio na dva raz­do­blja: pre i posle Borhesa. U tom […]

Pink Floyd – The Piper at the Gates of Dawn (1967)

Pink Floyd – The Piper at the Gates of Dawn (1967)

U jednom čudesnom istorijskom trenutku, kako to već legenda kaže, izgledalo je da će rokenrol i andergraund pokret svojim revolucionarnim poletom i ritmom totalno izmeniti sve(t), odvodeći zapadnu civilizaciju ka novoj evolutivnoj fazi. Osoben umetnički zanos i društveno politička previranja izvirali su iz katakombi podzemlja na videlo dana, šireći svoj uticaj ka svim segmentima društva. […]

“Amarkord” Federika Felinija

“Amarkord” Federika Felinija

Amarkord, reč sa salvete    Brojni istoričari filma i filmski kritičari tražili su odgovarajuće tumačenje, „ključ” značenju naziva filma „Amarkord” (1974) slavnog italijanskog filmskog reditelja Federika Felinija. U stvari, sporili su se. Neki su smatrali da ova reč, prevedena s romanjolskog dijalekta (a m’arcord,) znači – sećam se. Uostalom, tako je film i preveden na […]

Vrt Finci-Kontinijevih – Vitorio De Sika

Vrt Finci-Kontinijevih – Vitorio De Sika

”Šta se desilo između njih? Ništa? Ko zna. Sigurno je da, gotovo predosećajući buduću smrt, svoju i svih svojih, Mikol je neprekidno ponavljala čak i Malnatu da nju, o njenoj demokrtatskoj i društvenoj budućnosti, nije ni najmanje briga, da svoju budućnost, po sebi, mrzi, i da on nje daleko više voli “čistotu, snagu i lepotu današnjice”, […]

Borhes, Neruda i Pesoa – hispanoportuglaski Vitmen

Borhes, Neruda i Pesoa – hispanoportuglaski Vitmen

Može se reći da hispanoamerička književnost dvadesetog vijeka, možda i bogatija od sjevernoameričke, ima tri osnivača: argentinskog pripovijedača Horhe Luis Borhesa (1899-1986); čileanskog pjesnika Pabla Nerudu (1904-1973); i kubanskog romanopisca Aleha Karpentiera (1904-1980). Iz njihovog okrilja izašlo je mnoštvo velikih pisaca: romanopisci poput Hulia Kortasara, Gabrijela Garsije Markesa, Maria Vargas Ljose i Karlosa Fuentesa; pjesnici […]

Trenutak prije ludila – “Učiteljica klavira”

Trenutak prije ludila – “Učiteljica klavira”

Učiteljica klavira, La Pianiste, red. Michael Haneke   Erika izvrsne Isabelle Hupert živi je kamen — slojevit i nijem istovremeno   Učiteljica klavira film je o trenutku lucidnosti prije sveobuhvatnog nesvjesnog ludila, ili, preciznije, o suptilnoj nijansi između zdravog uma i njegova posvemašnja potonuća. Otud i znakovita opsesivnost glavne junakinje letargično-melankoličnim Schumannom, koji je patio od […]

1 2 3 5