Апстракно у делу ”Прочитано у твојим очима” Јовице Аћина

Апстракно у делу ”Прочитано у твојим очима” Јовице Аћина

Апстракт: У овом раду може да се прочита разматрање разних мотива у делу Јовице Аћина Pročitano u tvojim očima. Мотиви имају могућност да прикажу скривена значења која на први поглед не постоје те је потребно додатно удубљивање и проналажење, а неки мотиви повлаче са собом одређене емоције и ситуације које је важно напоменути. Иако је […]