Spaljivanje knjiga – Istorija uništene istorije

Spaljivanje knjiga – Istorija uništene istorije

Das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher Verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Tu gde se spaljuju knjige na kraju se spaljuju i ljudi Hajnrih  Hajne, “Almansor“ Spaljivanje (uništavanje) knjiga, kao simbol, sredstvo za političku moć, ideološko širenje ili prosto način kolektivnog zaborava,  je pojava koja se u različitim kulturama tokom duge […]

Džordž Orvel – O utopiji i sreći

Džordž Orvel – O utopiji i sreći

Utopija, počev od istoimenog dela Tomasa Mora, postala je termin za idealno ustrojeno društvo – socijalni konstrukt savršenog uređenja ljudskih zajednica. Daleko pre pojave humanizma i renesanse, u Antičkoj Grčkoj, već su nastajale prve utopije. Najpoznatija među njima, opisana je u Platonovom dijalogu “Država” – gde je predstavljeno društvo osmišljeno po uzoru na Spartu, uz […]

Weltschmerz

Weltschmerz

Ti si volela moj weltschmerz. (iz pesme “Radostan dan” EKV-a) Weltchmerz – “svetski bol” u bukvalnom prevodu, je jezgrovit naziv kompleksnog umetničkog osećanja svemirske melanholije. Termin koji je uveo nemački pisac Žan Pol jasno sažima osnovne ideje ovakvog shvatanja sveta, posebne vrste umetničkog senzibiliteta, pesimizma naročito svojstvenog stvaraocima iz epohe romantizma. Opisuje osećanje duboke sete […]