Napor i rezignacija – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Napor i rezignacija – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Zlatna sredina je postojeća doktrina i sećam se kako sam je s preziranjem i srdžbom odbacivao u mladosti, jer sam se u to doba divio junačkim krajnostima. Doista, istina nije uvek zanimljiva i mnogim stvarima se poklanja vera zato što su zanimljive, mada u stvari malo dokaza svedoči u njihovu korist. Zlatna sredina je često […]

Bezlična interesovanja – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Bezlična interesovanja – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

[wpedon id=”90510″ align=”center”] U ovoj glavi hoću da osmotrim ne ona krupna interesovanja na kojima počiva čovečji život, no sitnija interesovanja koja mu popunjavaju dokolicu i dozvoljavaju odmor od napora uloženih u ozbiljnije životne uposlenosti. U životu prosečnog čoveka glavni deo njegove zabrinute i ozbiljne misli posvećen je ženi i deci, radu i materijalnom položaju. […]

Rad – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Rad – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Da li da se rad uvrsti među uzročnike sreće ili nesreće, može se smatrati neizvesnim. Izvan svake je sumnje da ima mnogo takvog rada koji je bezgranično mučan a preteran rad je uvek bolan. Međutim, ja mislim da, pod pretpostavkom da nije prekomeran, i najdosadniji rad je većini ljudi manje neprijatan od […]

Naklonost – Bertrand Rasel: “Osvajanje sreće”

Naklonost – Bertrand Rasel: “Osvajanje sreće”

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Jedan od glavnih uzroka odsustva poleta je osećanje da nas niko ne voli, dok obrnuto, osećanje da vas ljudi vole, bodri polet više od svega. Osećanje da nekoga ne vole potiče iz više razloga. Može sebe da zamišlja tako odvratnim čovekom da ga verovatno niko ne bi mogao da zavoli; možda se […]

Polet – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Polet – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

[wpedon id=”90510″ align=”center”] U ovoj glavi hoću da govorim o onom što mi se čini najopštijim i najizrazitijim obeležjem srećnog čoveka, naime o poletu. Možda najbolji način za razumevanje šta hoću da kažem kad govorim o poletu, jeste da posmatramo razna držanja ljudi kad sednu da jedu. Ima ljudi za koje je jelo sušta dosada; […]

Uzroci sreće – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Uzroci sreće – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Drugi deo  Je li sreća još mogućna? Do sada smo posmatrali nesrećnog čoveka; sad je pred nama prijatniji zadatak da osmotrimo srećnog čoveka. Iz razgovora i knjiga nekih mojih prijatelja gotovo da sam došao do zaključka da je sreća u modernom svetu postala  nemogućost. Nalazim ipak da se to gledište može razvejati samoispitivanjem, putovanjem na […]

1 2 3