Dekartova filozofija postavljena kao koordinatni sistem mišljenja

Dekartova filozofija postavljena kao koordinatni sistem mišljenja

  [wpedon id=”90510″ align=”center”]   Uvod – Dekartov život, delo i osnovni pravac mišljenja Rene Dekart (René Descartes, Renati Des-Cartes – Renatus Cartesius) bio je francuski mislilac koji se ostvario na polju nauke pre svega kao filozof i matematičar, ali i u drugim oblastima. Rođen je u La Eju (danas La Haye Descartes) u provinciji […]