Hristijanizacija i razvoj pismenosti u Velikomoravskoj kneževini

Hristijanizacija i razvoj pismenosti u Velikomoravskoj kneževini

O procesu hristijanizacije na prostoru Velikomoravske kao i na prostorima severnijih delova Panonije, najbolje svedoči izgradnja brojnih crkvenih objekata koja je posebno bila intenzivna tokom devetog veka. Međutim, istorijski izvori kao i arheološki nalazi ukazuju da je ovaj proces i pre dolaska Moravsko-panonske misije bio prilično dinamičan. U tom kontekstu treba pomenuti kako su postojale […]

Kratak pregled istorije Velikomoravske

Kratak pregled istorije Velikomoravske

Sažetak: Ovaj tekst predstavlja kratak osvrt na istoriju Velikomoravske kneževine, odnosno u njemu je dat najopštiji pregled istorije entiteta koji se u vizantijskim izvorima pominje kao Magna Moravia (Velika Morava). U hronološkom smislu, radom je obuhvaćen period od kraja osmog do početka desetog veka, odnosno vremenski okvir tokom kojeg je ova državna tvorevina postojala. U kontekstu […]