Solomonova Pesma nad pesmama

Solomonova Pesma nad pesmama

Pesma nad pesmama (na hebrejskom jeziku: Šir HaŠirim; שיר השירים) tradicionalno se svrstava u mudrosnu književnost zajedno sa Knjigom o Jovu, Pričama Solomonovim i Knjigom propovednikovom. Sačuvana je u hebrejskoj Bibliji i Starom zavetu i stavlja se među Spise. Čitala se za vreme Pashe. Bila je povod brojnih proučavanja i tumačenja kroz vekove. Pesma nad […]

Rembrant i Jevreji

Rembrant i Jevreji

Među raznovrsnim fenomenima sefardske dijaspore, zaslužuju da budu pomenuti smerovi gde su odlazili prognanici koje je gonila Inkvizicija u Španiji i Portugalu, da bi odbegli u pluralističko i tolerantno društvo u Amsterdam, u Holandiju, gde su osnovali vrlo prosperitetnu zajednicu. Amsterdam, poznat i kao holandski Jerusalim, bio je jedan od najvažnijih sefardskih centara tokom 17. […]

Nastanak i razvoj izraelićanske države: Opšti prikaz osnovne problematike

Nastanak i razvoj izraelićanske države: Opšti prikaz osnovne problematike

U ovom tekstu je ukazano na najosnovnije aspekte problematike vezane za nastanak i razvoj izraelićanske države. Odnosno, ukratko je predstavljen opšti prikaz osnovnih činjenica vezanih za ovu tematiku sa posebnim fukusom na različita stanovišta istraživača, kao i na određene činjenice koje u velikoj meri određuju način analiza i interpretacija. U tom smislu, nije se težilo […]

Pojedini aspekti biblijske priče o egzodusu: Kritički osvrt

Pojedini aspekti biblijske priče o egzodusu: Kritički osvrt

Uzimajući u obzir izuzetnu kompleksnost, obim kao i specifičnu osteljivost analizirane problematike koja proističe iz njenog verskog, odnosno religijskog značaja, ovaj tekst ne pretenduje bilo kakvoj široj analizi, već predstavlja specifičan kritički osvrt na pojedine aspekte tzv. priče o izlasku, odnosno kratku analizu istoričnosti navodnih događaja koji su se sudeći prema starozavetnom tekstu i biblijskoj […]

Јеврејство у постсоцијализму

Јеврејство у постсоцијализму

Tема текста је хронолошки преглед ситуације у којој се налази јеврејски живаљ у Србији од античког до модерног времена. Предмет је приказ друштвеног стања и положаја јеврејске заједнице у Србији, у периоду од 1992. до 2012. године. Наведени период се означава као постсоцијализам тј. постсоцијалистичка трансформација која се, по дефиницији, састоји од три кључна друштвена […]

Preporod hebrejskog jezika

Preporod hebrejskog jezika

Eliezer Ben-Jehuda je imao viziju: השפה העברית תעבור מבית הכנסת אל בית המדרש ומבית הלימוד לבית הספר …ומבית הספר היא תבוא לבית ו .תהפוך לשפה חיה Ha’Sapa ha’ivrit t’avor mi’bejt ha’keneset al bejt ha’midraš ve’mi’bejt ha’limud l’bejt ha’sefer, ve’mi’bejt ha’sefer hi t’boo l’bajt ve’… t’ha’poha l’sapa haja. Hebrejski jezik preneće se iz sinagoga u učilišta, zatim […]

Nestašni Jevreji

Nestašni Jevreji

Treba reći da sam se prema problemima Izraela dugo odnosio nekako neozbiljno. To jest, manje-više tako kako se prema njima odnosi većina intelektualaca šestine zemljine kugle (Rusije, prim. prev). Kao istorijska domovina Izrael me nije interesovao; i sama pomisao da se nađem usred gomile Jevreja izazivala je u meni nešto što je najsličnije strahu od […]