Мотив Странца

Мотив Странца

Мотив Странца Један од најпознатијих Стеријиних романа – антиромана, али и пародија на тадашње авантуристичке романе, а можемо слободно рећи и обрачун са романтичарско – авантуристичким списатељима, међу које је и сам спадао, на чијем се челу налазио Милован Видаковић. Поред критике оновременог романа, Стерија је изложио цео његов поглед на свет и његове мисли. […]