Razgovor o Mandeljštamu

Kao igla što svilenom niti spaja naša vremena ili kao slamka spasa, slamka ljubavi prema ljudskom rodu, takva je za mene poezija Osipa Emiljeviča Mandeljštama. Kada pričamo o ovom pesniku trebali bi da glavu zabacimo da bude okrenuta zvezdama, a oči spustimo i kroz neobično duge Mandeljštamove trepavice gledamo u majčicu Zemlju. Ovim bi ostvarili ono što predstavlja „Mandeljštamov položaj“. A iz tog položaja lakše je pratiti pesme ovog velikog pesnika. Trebate još samo imati veliki vrat, koji tu glavu brzo pomera levo-desno. Ako neko radoznalo dete kaže: Čika Osja ko vam je tako odšrafio glavu, budite sigurni da ste uhvatili „Mandeljštamov položaj“. Ja volim za ovog pesnika da kažem da je bio lucidni stidljivko. Nikad me niko nije ispravio, mada sam to očekivao. Kako stidljiv čovek može da ispeva i još javno deklamuje pesmu o Staljinu u vreme njegove najveće moći. Može, jer ima VELIKO srce  u kome carulje ISKRENOST i LJUBAV prema ljudima, a one ne znaju za strah. Lucidnost je već lakše dokazati, dovoljno je čitati njegove pesme.

Untitled

Dakle ja ću probati da objasnim ovo stidljivo iz života Mandeljštama. Stidljivo je odbio da ide očevim stopama (trgovac kožom), stidljivo je čekao stav knjižara po pitanju vrednosti njegovih stihova, stidljivo je prihvatio da će se „Kamen“ , njegova prva pesnička knjiga štampati, stidljivo je jednog dana stajao u vratima Vološinskog vrta u Koktebelju, kroz koja je prolazila u smeru prema plaži Marina  Ivanovna Cvetajeva. Voleo bih da zadovoljim svoju radoznalost, vratim vreme unazad i budem svedok tog trenutka. I ja stidljivko,  imam neke pretpostavke kako je taj trenutak izgledao, koliko je bio važan za ovog pesnika pa bih voleo da se u to i sam svojim prisustvom uverim…Stidljivo je bežao iz Aleksandrova jednog leta 1916., ostavljajući rasplakanu Marinu Ivanovnu na kraju perona i jednog malog dečaka „jer su točkovi otišli“. Kao nagradu za stidljivost, u praznu beležnicu slivali su se stihovi,  još u tom istom vozu koji je putovao za Krim.

Na tom istom Krimu jednom davno zamalo nije izgubio svoju lucidnu, „odšrafljenu glavu“. Spasila ga je ta lucidnost, jer je tamničara pitao: da li vi kažnjavate i nevine. Spasili su ga i prijatelji, koje je dirnulo to srce dečaka i glavica- pametnica mudraca zaljubljenog u život.Taj „Mandeljštamovski položaj“ pomagao mu je da razvije do krajnjih granica to osetljivo čulo – čulo sluha. Poslušajmo kako na ruskom „Sluh tanan, jedro naduvava“ :

Volim ovu pesmu, jer taj osećaj sam imao gledajući kasno noću ili u samo svitanje na jedan gradski banatski park (Alibunar); šum koji prave krila gačaka i gugutki je bio horski, a mene je hvatao metafizički strah. Srce se na njega vremenom privikne, pogotovo ako je kadar dovoljno dug, tj. ako autobus kasni…

Stidljivi ljudi imaju dosta problema sa ljubavlju. Kako da je priznaju onima koje vole. Mandeljštam je ovde bio meni veoma razumljiv. Toliko razumljiv da sam ga zavoleo na prvo čitanje. Zavoleti ne znači uvek i razumeti. Ovaj paradoks ipak traži posebnu priču pa se zaustavljam i nastavljam grbavom ulicom  Mandeljštama. Iz zbirke “Kamen” (te gore pomenute prve knjige stihova ovog vanrednog pesnika), poslušajmo kako “Nežnije nežnoga” pevaju Larisa Gerštajn i Jelena Frolova. Dve verzije da Vam stihovi bolje uđu u uši, dalje je sve stvar srca…

Josif Brodski je poredeći poeziju M.I.Cvetajeve i O.E.Mandeljštama dao veoma lepo zapažanje. Dok Marina peva sa visine od 10.000 metara, ali sokolovim okom primećuje i najmanji pokret na zemlji, dotle Mandeljštam bi da se u tu istu zemlju upije, uđe u njenu molekularnu strukturu.

U pesmi „Ose“,  Mandeljštam to jasno kazuje.

Вооруженный зреньем узких ос,

Сосущих ось земную, ось земную,

Я чую все, с чем свидеться пришлось,

И вспоминаю наизусть и всуе…

И не рисую я, и не пою,

И не вожу смычком черноголосым:

Я только в жизнь впиваюсь и люблю

Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло

Заставить, сон и смерть минуя,

Стрекало воздуха и летнее тепло

Услышать ось земную, ось земную…

8 февраля 1937

Što smo stariji to sve više postajemo svesni značaja ljubavi. Ona je osnovni pokretač svega na zemlji. Poslušajmo kako je to Osja pribeležio u jednoj njegovoj pesmi:

Moram da Vam priznam da kada pričam o ovako velikim pesnicima, ja hteo ne hteo moram da zauzem „Mandeljštamov položaj“, samo što i oči okrenem ka nebu, jer veoma visoko stoji njegov prozor na svetskoj kuli poezije. Samo rano jutrom mogu da ga ugledam i to nakratko…Zato i brzam da ovo zapišem…

Prepoznali su to i drugi. I sam Staljin je pitao jednom Pasternaka, da li je taj Mandeljštam stvarno majstor? Verovatno se prepoznao u stihovima, kao u ogledalu…O životu i smrti nisu stigli da razgovaraju na ovome svetu…

Kako je Mandeljštam bio stidljiv, tako je bio i zaljubljiv. Ovaj paradoks se podrazumeva. Neke od njegovih najlepših pesama na temu ljubavi iz stidljivosti ili osećaja krivice nije prvo poveravao supruzi i životnom drugu i „usmenoj knjizi“ njegovih stihova Nadeždi Jakovljevnoj Mandeljštam, već kolegi po peru Ani Andrejevnoj Ahmatovoj. Drago mi je što su se ti biseri sačuvali pa ih danas možemo da vadimo iz kutije i vrtimo u prstima radujući se i postajući načas opet “velika deca”. Evo dve pesme za dve žene koje je zaista voleo, prva za suprugu Nadeždu Jakovljevnu (Hazinu) Mandeljštam, pesma o odlasku na prvo robijanje (Čerdinj), a druga za Olgu Vakselj. I na kraju te pesme taj veličanstveni oprost svima, svima… Poznatu „Turkinju“ ostavljam  za priču o Mariji Petrovih…Polumesec usana mi se već krivi u osmeh…

Nekoliko pesama Mandeljštama koje recituju oni koji vole ovoga pesnika:

Od svih Mandeljštamovih pesama posebno bih se osvrnuo na pesmu Lamark. Jer, ako sve je samo greška, čega se ovaj veliki pesnik pribojavao i ja bih da se ko trpljaš upijem u okean i nestanem iz Vašeg vidokruga.

                                                                                               Ламарк                                                                                                                                                                                                                     

Был старик, застенчивый, как мальчик,

Неуклюжий, робкий патриарх.

Кто за честь природы фехтовальщик?

Ну конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как протей.

Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых

С наливными рюмочками глаз.

Он сказал: “Природа вся в разломах,

Зренья нет, – ты зришь в последний раз!”

Он сказал: “Довольно полнозвучья,

н Ты напрасно Моцарта любил,

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил”.

И от нас природа отступила

Так, как будто мы ей не нужны,

И продольный мозг она вложила,

Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,

Опоздала опустить для тех,

У кого зеленая могила,

Красное дыханье, гибкий смех.

1932

Lamarck

There was an old man, bashful as a boy,

An awkward, timid Patriarch…

What swordsman will defend nature’s honor?

Well, passionate Lamarck of course.

If all that lives is a mere blot

In a short, escheated day,

Then on Lamarck’s ladder

I will take the lowest rung.

I will descend to the annelids and the cirripeds

Rustling among lizards and snakes,

Along resilient gangways, along forms

Like Proteus I’ll shrink and vanish.

I’ll put on a mantle of horn,

Rejecting my warm blood,

I’ll grow suckers and like a tendril

Pierce the ocean foam.

We have gone through the ranks of insects

With eyes brimful as wineglasses.

He said: “nature is all in chasms,

There is no sight-you are seeing for the last time.”

He said: “Enough of harmony,-

You loved Mozart in vain:

A spidery deafness is taking over,

Here the abyss is stronger than our strength.”

And nature has deserted us

As if we are no use to her.

She has put away the spinal chord,

Into a dark scabbard like a sword.

And she forgot the drawbridge,

Failed to lower it in time

For those whose grave is green,

breath red, and laughter lithe…

  1932

Osip Mandeljštam 1914. (fotografija) i korice knjige „Kamen“ 1913.
Osip Mandeljštam 1914. (fotografija) i korice knjige „Kamen“ 1913.

Lamark

I

Beše starac, snebivljiv ko dečarac

Trapavi, stidljivi Patrijarh.

Koji  musketar će da brani prirode čast

Naravno, strastveni Lamark.

II

Ako sve je tek  mastila mrlja

Za kratki, ukradeni dan,

Na penjućoj lestvici Lamarka

Ja ću zauzeti najniži stupanj.

III

…Spustiću se do crva i zglavkara

…Zašuštaću  sred guštera i zmija

…Duž rastegljivih aleja, duž oblika

…Kao Proteus, smanjiću se, isčeznuću i ja.

Rožnati ogrtač nadenuću,

Odreći se svoje tople krvi,

Sav obrastao sisaljkama ko hvataljkama

U penu okeana uću.

IV

Svi prođosmo rang insekata

Očiju žednih kao vinske čaše.

On reče: Priroda je sva od bezdna baš,

Vida nema, – poslednji put  ti  gledaš

V

On reče: Dosta je Harmonije

I ti zalud Mocarta voleše,

Tišina paučine sve će da prekrije,

Snaga naša slabija je od snage stihije

VI

I od nas priroda pobeže

Jer,  mi njoj ni ne trebamo-trice,

Moždine nam ona tako slaže,

Kao mač u mračne korice.

VII

I pokretni most je zaboravila,

Zakasnila da ga spusti za one, eh,

Za koje je zelena grobnica,

Crveno disanje, gibki smeh.

1931-1932

Lamark

I

Beše starac, snebivljiv ko dečarac

Trapavi, stidljivi Patrijarh

Koji  krstaš će da brani prirode poštovanje

Naravno, strastveni Lamark.

II

Ako sve je tek mastila mrlja

Za kratki, ukradeni dan,

Na penjućoj lestvici Lamarka

Ja ću zauzeti poslednji stepen.

III

Rogati ogrtač nadenuću,

Odreći se svoje tople krvi,

Sav obrastao sisaljkama ko hvataljkama

U penu okeana ućiću (uću).

IV

Svi prođosmo rang insekata

Očiju žednih kao vinske čaše.

On reče: Priroda je sva od bezdna baš,

Vida nema, – poslednji put ti gledaš

V

On reče: Dosta je Harmonije

I ti vole Mocarta beskorisno,

Tišina paučine sve će da prekrije,

Snaga naša slabija je od snage stihije.

VI

I od nas priroda pobeže

Jer, mi njoj ni ne trebamo – trice,

Kičmenjake ona tako slaže,

Kao mač u mračne korice.

VII

I pokretni most je zaboravila,

Zakasnila osloboditi one, eh

Za koje je zelena grobnica,

Strasno disanje, gibki smeh.

1931-1932

(prevodi autora teksta)

Za kraj Vam poklanjam nekoliko mudrosti Mandeljštama uz poneku sačuvanu fotografiju. Ona sa rolkom me je jednog davnog leta 1999. godine, prosto molila-preklinjala ( baš onako kako je to Osja umeo), u hodnicima Pariškog metroa za jednu pirošku. Osećao sam se krivim što je nisam imao za tog stanovnika gradskih ulica.

Osip Mandeljštam, 1922. (fotografija „sa rolkom“)Osip Mandeljštam, 1922. (fotografija „sa rolkom“)
Osip Mandeljštam, 1922. (fotografija „sa rolkom“)Osip Mandeljštam, 1922. (fotografija „sa rolkom“)

„…Poezija se od automatskog govora i razlikuje po tome što nas budi i razdrmava usred reči. Tada se ispostavlja da je reč mnogo duža nego što smo mislili, i mi se podsetimo da govoriti – znači uvek biti na putu“.

„…Teorija progresa je u književnosti najgrublji, najodvratniji vid školskog neznalaštva. Književne forme se menjaju, jedne forme ustupaju mesto drugim ! Ali svaka promena, svaka nova tekovina praćena je gubitkom neke stare, štetom. U književnosti ne može biti nikakvog „bolje“ i nikakvog progresa, ako ni zbog čeg drugog, a ono zato što ne postoji književna mašina, i nema starta sa kojeg treba što pre stići ostale.“

Osja i Nadja 1922.
Osja i Nadja 1922.

„…Nema jednakosti, nema suparništva, postoji zajedništvo svih živih u zaveri protiv praznine i neživosti.

Volite postojanje stvari više nego samu stvar i svoj život više od samih sebe – eto to je vrhunska zapovest akmeizma.“

(preuzeto iz knjige  Osip Mandeljštam „Pesme i eseji“, prevod Miodrag Sibinović)

„…Svaki čovek ima prijatelje. Zašto se pesnik ne bi obraćao prijateljima, jedinim bliskim ? Moreplovac baca u kritičnom trenutku u vodu okeana zapečaćenu bocu sa svojim imenom  i opisom svoje sudbine. Posle mnogo godina, lutajući dinama, ja je pronalazim u pesku, čitam pismo, saznajem datum događaja, poslednju želju poginulog. Ja sam imao pravo da to učinim. Nisam otvorio tuđe pismo. Pismo zapečaćeno u boci adresovano je onome ko ga nađe. Našao sam ja. Znači ja sam taj tajanstveni adresat.“

(preuzeto iz „Šuma vremena“,  esej „O sabesedniku“ prevod Milica Nikolić)

 

Osip Mandeljštam 1935.
Osip Mandeljštam 1935.

За гремучую доблесть грядущих веков

За гремучую доблесть грядущих веков,

За высокое племя людей

Я лишился и чаши на пире отцов,

И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей,

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей.

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

Ни кровавых кoстей в колесе,

Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

Мне в своей первобытной красе,

Уведи меня в ночь, где течет Енисей

И сосна до звезды достает,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьет.

17-28 марта 1931, конец 1935

Napisah ovo čistoga srca i u jasnoj želji da se ovom velikom pesniku izvinim za pleme ljudi koje danas hoda zemljicom i da mu se zahvalim što je ljudski rod toliko voleo.

S’ naklonom čovečuljak

za P.U.L.S.E : Goran Đerić

13.07.2013.

0 0 glas
Ocenite članak
Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest
3 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
View all comments
Goran Đerić
Goran Đerić
4 years ago

Poštovani,

Ko zaista voli Mandeljštama, može da pogleda jedan interesantan film o pesnikovom životu na:
https://www.youtube.com/watch?v=hioyZzf9Fyk&index=8&list=LLGkmtXKumeaNasAzXSuMsww

Željko Majstorović
Željko Majstorović
1 year ago

HVala Goranu za lepu priču o Mandeljštamu.

Srdačan pozdrav.

Goran Djeric
Goran Djeric
1 year ago

Hvala Vama na čitanju!
Goran