U raskoraku

U raskoraku

– Biti srećan i biti umetnik jeste nonsens, kaže mi, ona, Umetnost. – Pisati ili živeti – pitam most. – Živeti, naravno – kaže. – Ali gde je život – pitam – ako nije iza vrata kulture. U sobi za podstanare: čujem svakodnevno njegov žalostivi poziv  da mu otvorim vrata i da pođem sa njim […]

Sve bilo je san

Sve bilo je san

“I ne sanjam o tome da te posedujem. Zašto? To bi bilo kao da srozavam svoj san. Posedovati telo znači biti banalan.“ Fernando Pesoa „Knjiga nespokoja“ „Ogledala i snošaj umnožavaju broj ljudi” pisao je Borhes. Monstruozno?…Najpre odsustvo originalnosti. U svetu zasnovanom na fabrikovanju kopija, najoriginalniji čovek bio bi onaj koji je toliko izvan ili ispred […]

Kuća slobode

Kuća slobode

Nekada sam prodavao knjige, kako bih zaradio dovoljno novca i ostvario svoje pravo na društveni komformizam. U poslednjih nekoliko godina nemam vremena za takve aktivnosti. Shvatio sam da je svaki novac, iz bilo kojeg izvora, u bilo kom obliku, nečist. Naročito od onog dana kada sam otkrio staru, odavno napuštenu kuću na tri sprata. Uvek […]

Ovde i sada

Ovde i sada

Probudio sam se, najzad, pun ljubavi, koju sam morao odmah sa nekim da podelim, da je nekom darujem. “Odmah i sada”, rekao je učitelj u meni. “Nemaš alibi, dovoljno ubedljiv, kojim bi opravdao svoje odlaganje. Čak ni takav koji se zove umetnost, ili slobodno streljaštvo, kojim si se odvojio, otcepio, od sveta i svetovnih vrednosti. […]

Gospođica O.

Gospođica O.

„Drugi nam daju vlastiti identitet.“  R. D. Laing „The divided self“ Da li pustinja može da bude grad? Da li grad može da bude pustinja? Da li palanka može da bude tek jedno O?… Sve je hrana: što god da vidimo, čujemo, dodirnemo, omirišemo… Bila je vrlo mlada, i baš zaobljena. Upoznao sam je onog […]

Zlatno doba

Zlatno doba

Na ofingeru visi odelo. Njegov vlasnik je odsutan. Krojač neupoznat. Sloboda je nevezanost, posebno od tela i čulnih strasti. Čovek je, per se, duhovno biće. Onog dana kada je počeo da se poistovećuje sa životinjama, zadobio je telo, koje se rimuje sa odelo. Pre neki dan, kupio sam sako, po mojoj meri. Dobro sam se […]

Tehno goveda

Tehno goveda

Ja sam tehno 756. Pretražujući po arhivama  kompjutera, koji se nalazi unutar mene, naišao sam, igrom zastarelih brojeva, na podatke u kojima sam otkrio kako su ljudi živeli nekada davno. Moja osećanja i misli su programirani da primaju informacije i da ih obrađuju u skladu sa zakonom i programom virtuelnog  grada S606, u kojem sam […]

Glas ili ništa

Glas ili ništa

Svako ima svoju unutrašnju sobu u koju  retko ulazi. Najčešće naizgled iz vrlo opravdanih razloga. U njoj stanuje glas čoveka čije lice nikada nisam uspeo jasno da vidim, jer u sobi je uvek vladao mrkli mrak i tišina. Nije ništa tražio, ne znam kako se prehranjivao. Ličio je na siluetu nalik utvari, koju niko razuman, […]