Kafa i mozak

Kafa i mozak

Šta kafa zaista radi vašem mozgu Mnogo onoga što mislite o kafi jeste tačno, ali mnogo toga i nije. Proverite šta su zaista činjenice, a šta je samo u vašem umu. “Legenda kaže da je ovčar po imenu Kaldi otkrio kafu u Etiopiji negde između 300 i 800 godine n.e. Primetio je da njegove koze […]

Frekvencija mozga

Frekvencija mozga

Frekvencija mozga – Svest kao integralni psihički fenomen teško je definisati. To stanje uma ne možemo olako generalizovati kroz formu bilo kakve definicije, pravila. Eventualno se može opisivati i razmatrati imajući u vidu njene pojavne oblike, ali teško kao celovit proces, jer i dalje nedostaju mnoge relevantne činjenice. Doduše, može se izaći s nekim lakšim […]