Jedan sasvim ličan pogled na ruski nihilizam u delima Dostojevskog

Jedan sasvim ličan pogled na ruski nihilizam u delima Dostojevskog

Danski filozof Seren Kjerkegor u svojim spisima navodi tri stupnja kroz koja može/mora proći čovek na svom životnom putu. U pitanju su estetički, etički i religiozni stupanj. Estetički stupanj je onaj u kome čovek živi pod vlašću svojih strasti, kao Don Žuan. Etički stupanj doživljava onda kada postane svestan svog neznanja, počne da razmišlja o […]