Teorija svega: konačno odredište

Teorija svega: konačno odredište

Teorija svega: konačno odredište – Astrofizičari su postavljači najvećih pitanja, i to takvih koja se graniče sa metafizikom. Koji su osnovni gradivni blokovi koji konstituišu vasionu? I koji su zakoni kojima se oni upravljaju? Dva su osnovna stuba nosioca moderne fizike – kvantna mehanika i opšta teorija relativnosti. Ukoliko ih pomirimo, imaćemo sve odgovore. Da […]

Smisao kao lek: Viktor Frankl i logoterapija

Smisao kao lek: Viktor Frankl i logoterapija

Smisao kao lek: Viktor Frankl i logoterapija “Siv je jutarnji sumrak oko tebe, sivo i nebo, siv sneg, sivi dronjci koji na nama vise, siva i naša lica. Još jednom započneš svoj dijalog s dragim bićem, ili možda po hiljaditi put započinješ svoju kuknjavu i šalješ nebu svoja pitanja. Po hiljaditi put tražiš smisao svojih […]

Mišljenje i melanholija

Mišljenje i melanholija

Mišljenje i melanholija – Čini se da postaje rutina da sa svakim novim prodorom u neurologiji postajemo za pedalj bliži shvatanju korelacije između melanholičnog temperamenta – tendencije ka tugi pa čak i depresivnosti – i intelekta. Svakodnevnica nas, podjednako ili ne, osvešćuje u istom pogledu (nikoga od nas ne zaobilazeći utom) onom posebnom vrstom izoštrenosti […]

Čekajući vreme (In Limbo)

Čekajući vreme (In Limbo)

Čekajući vreme (In Limbo) Silom povukavši proto-misli nazad na površinu, povratio sam pažnju u pravom času. Sada će, dakle, otpočeti sa pitanjima. Ništa me nije izbacivalo iz takta u toj meri kao taj nepotrebni formalizam, ustanovljen valjda u jalovom umu nekog uskogrudog birokrate. Nisu bili svesni problema nemoguće imaginacije. U redu, znam, kao deo našeg […]

Poezija matematike: Red i zvuk

Poezija matematike: Red i zvuk

Poezija matematike: Red i zvuk U jeku jednog semestra na Univerzitetu u Getingenu, vrsni nemački matematičar, David Hilbert, zapazio je da na njegovim predavanjima nedostaje jedan od studenata. Raspitavši se za njega, odgovoreno mu je da je katedru za matematiku napustio u korist one za poeziju. Vrlo odmereno, Hilbert je replicirao: “Ah, da. Oduvek sam […]

Svest: Misterija sa dvostrukim pogledom

Svest: Misterija sa dvostrukim pogledom

Svest: Misterija sa dvostrukim pogledom Toliko je predivnih pitanja, elegantnih u svojoj apsurdnosti, u vezi sa svešću koja se postavljaju već i na prvom stupnju konfrontacije sa njom. Ovim stanjem ili sposobnošću psihe, toliko naizgled jednostavim da ga je nemoguće objasniti, sažimamo sebe i svet u isti kontekst. “Ko sam ja?” više ne raspaljuje vetrove […]

Klimt, Beč i nauka, ili suživot suprotnosti

Klimt, Beč i nauka, ili suživot suprotnosti

Klimt, Beč i nauka, ili suživot suprotnosti Stolećima je beličasti dragulj u kruni centralne Evrope zračio svojim sveprisustvom na političkim, kulturnim i povesnim kartama ovog fascinantnog i turbulentnog kontinenta. Vindobona, Wien, Vienna, nama znan pod izvornim slovenskim Beč, bio je grad naučen i svikao da vlada. Mačem, ognjem i krstom dominirao je Svetim Rimskim Carstvom […]

Jungova Senka: svačije tamno “ja”

Jungova Senka: svačije tamno “ja”

Jungova Senka: svačije tamno “ja” “Kako drugačije bi čoveku palo na pamet da podeli kosmos po analogijama dana i noći, leta i zime, na svet svetlog dana i svet tamne noći naseljen mitskim monstrumima, ukoliko nije imao prototip takve podele u samome sebi.” (Karl Jung – “Psihološki aspekti arhetipa majke”) Od svih susreta koji prožimaju […]