Fašizam Benita Musolinija

Fašizam Benita Musolinija

Fašizam Benita Musolinija Pokret osnovan 1919g. Kao osnivač uzima se B. Mussolini, koji je u početku svog delovanja bio vatreni socijalista. Tako je, 1914g. zastupao stanovište, da Italija u sukobu koji je upravo izbio mora ostati neutralna, da bi nekoliko meseci kasnije kada je primio mito od Francuske osnovao list ”Popolo d’Italia” i u njemu […]

Nacionalsocijalizam

Nacionalsocijalizam

Nacionalsocijalizam (Prilog razumevanju početka Drugog svetskog rata)   ”Gvozdeni lanac i svileni konopac podjednaka su veza” (Schiler) Počeci nacional-socijalizma datiraju od 1919 g., kada je u Munchenu (Bavarska) nemački radnik A. Drexler osnovao Nemačku radničku stranku. Stranka je imala svega nekoliko članova do dolaska Hitlera na njeno čelo, koji je postao član sa legitimacijom broj […]

Sokrat – smrt filozofa

Sokrat – smrt filozofa

Sokrat – smrt filozofa (Prilog razumevanju filozofije kao veštine umiranja) ”Rodio se kao i svi drugi, ali je mislio kao niko drugi; toliko je svoj, da ne liči ni na koga; bio je ružan izvana, ali se molio bogu da bude lep iznutra.” Đ. Š. O životu i delu Sokrata saznajemo iz nekoliko izvora. Hronološki, […]

Pro et contra – prilog razumevanju

Pro et contra – prilog razumevanju

Pro et contra – Prilog razumevanju političkog (ne)delanja vlade Srbije po pitanju krize na severu Kosova Poslednjih meseci, tokom dešavanja na (severu) Kosova proteže se teza kako bi Srbi iz ovog još uvek zvaničnog dela Srbije mogli da dožive sudbinu sličnu onoj koji su doživeli njihovi sunarodnici iz Hrvatske. Da li je takav scenario u […]

Dan pobede i/ili poraza…

Dan pobede i/ili poraza…

Dan pobede i/ili poraza (Prilog razumevanju filozofije kokica) ,,Ako je zemlja Tvoja i ti si kriv. Da, Bože, ako te ima, i Ti si kriv što si toliko zlo među ljudima dozvolio. Ne skrivaj se u ljudima. Ne skrivaj se u suzama. Ljudi te različito zovu, ali ti isto veruju ili ne veruju. Zato se […]

Simulakrumi: Diznilend i Votergejt afera

Simulakrumi: Diznilend i Votergejt afera

Simulakrumi: Diznilend i Votergejt afera (Prilog razumevanju dominacije Amerike u modernom svetu) Aktuelizacija dela ,,Simulakrumi i simulacija’’, istaknutog postmoderniste Ž. Bodrijara (J.Baudrillard) podstaknuta je, pre svega, dešavanjima koja su obeležila proteklu deceniju u svetu u kojima je Amerika igrala ključnu ulogu. Navodim, na makroplanu, najbitnije: bombardovanje Srbije (SRJ), rat u Iraku, svetska ekonomska kriza nezampaćenih […]