Psihoanalitička teorija kulture, psihioanaliza i Leonardo da Vinči

Psihoanalitička teorija kulture, psihioanaliza i Leonardo da Vinči

Profesor Đuro Šušnjić spada u red profesora koji ostavljaju svoja predavanja i ideje kao neku vrstu virusa za čitav život svojim studentima. Kao mlađa, saznala sam za čuvenu profesorovu knjigu „Ribari ljudskih duša”, knjigu o manipulaciji. I ta divna metafora iz Biblije kao da je otvorila neki novi duhovni prostor, kao da je otvorila neku […]

Fokner kroz velike književne epohe

Fokner kroz velike književne epohe

Satovi ubijaju vreme… Vreme je mrtvo u onom trenutku kada ga te male stvarčice otklikaju. Vreme oživi jedino kada satovi stanu. Da li ljudi ubijaju kniževnost? Da li je književnost mrtva u onom trenutku kada postane zarobljena siluetama ljudi? Da li bi književnost oživela kada bi ljudi nestali? Da li svaki sat predstavlja različito vreme? […]

Paradoks u romanu Franca Kafke ,,Proces’’

Paradoks u romanu Franca Kafke ,,Proces’’

Začuđujuće je da Kafkino začuđujuće nikog ne začuđuje. Boriti se protiv besmisla ili ga svesno prihvatiti? Hoće li čovek kroz život tragati za smislom ili će se prepustiti sudbini, zavisi samo od njega. Franc Kafka je mađioničar koji iz crnog šešira izvlači osuđenog bez krivice, Jozefa K-a. Obavio ga je crnim plaštom sudbine, koji Jozef […]

U maglovitom carstvu lošeg ukusa

U maglovitom carstvu lošeg ukusa

Esej iz predmeta: Teorija književnosti Podgorica 2016. Svaki novi dan nas dočekuje svetlošću. U ljudima se budi osećaj nepristupačan proveri,objašnjavan nekorisnim i sumnjivim rečima. Živimo – predani vremenu koje je oko nas, volimo – predani voljenima. Slažemo ogrlicu gde je svaki biser jedan dan našeg života koji je neprikosnoven. Sve ređe se usuđujemo da izgovorimo […]

Moje meditacije o Njegoševim meditacijama

Moje meditacije o Njegoševim meditacijama

Njegoš, pre svega poeta, posle svega pesnik, ali je u tom pesništvu zabeležena kosmička drama stvaranja i drama nešeg individualnog postojanja. Prošlo je više od dva veka kako je rođen pesnik i vladar Petar II Petrović Njegoš, pesnik za koga upravo važe njegove reči iz njegove ,,Bilježnice’’ da je  ,,čovek umno zrno bačeno u prozračnu […]