Magija i snovi Ernesta Sabata

Magija i snovi Ernesta Sabata

Doktorirao je fiziku i matematiku, životna želja mu je bila da bude slikar, a pamtićemo ga kao jednog od najvažnijih pisaca u svetskoj književnoj baštini Više nego uzbudljiv život Ernesta Sabata, a pre svega njegovo literarno delo koje danas postaje aktuelno, sa razlogom su tema  časopisa Gradac. Trobroj od 200 i nešto stranica, obogaćen i […]

Roman i fenomenologija

Roman i fenomenologija

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Doktrine se ne pojavljuju slučajno: s jedne strane, one produžavaju i produbljuju dijalog koji ne prestaje tokom različitih epoha; s druge, one su izraz razdoblja u kojem se pojavljuju. Kao što stoička filozofija nastaje uvek u vreme despotizma, kao što marksizam izražava duh jednog društva koje silovito ulazi u industrijalizaciju, egzistencijalizam je […]

Kako sam izdao komunizam – Ernesto Sabato

Kako sam izdao komunizam – Ernesto Sabato

Oko šesnaeste godine počeo sam da se povezujem sa grupama anarhista i komunista, jer nikada nisam podnosio društvenu nepravdu, kao i stoga što su neki studenti bili deca radnika, doseljenika socijalista, i sa njima sam vodio raspravu tokom noći, prilikom beskonačnih diskusija, ponekad žestokih a u nekim prilikama srdačnih, koje su obično trajale do sitnih […]

Dva Borhesa: Da nismo i mi knjiga koju Neko čita? – Ernesto Sabato

Dva Borhesa: Da nismo i mi knjiga koju Neko čita? – Ernesto Sabato

Bečki kružok je smatrao da je metafizika jedna grana fantastične književnosti. I taj aforizam koji je filozofe dovodio do besa pretvorio se u Borhesovu književnu platformu. U jednom od svojih eseja pripoveda kako je neki mongolski car sanjao nekakvu palatu i naredio da mu se sagradi u skladu sa tom vizijom; mnogo vekova kasnije, neki […]