Platonovi pojmovi i Hegelove misli

Platonovi pojmovi i Hegelove misli

Platonovi pojmovi i Hegelove misli   Ontološka operativnost Platonovog symploke kao Hegelovo lukavstvo uma   U ovom radu pokušao sam da napravim pojmovno-misaonu paralelu koja od Platonovih ontoloških pojmova vodi u srž Hegelove misli. U ovom istraživanju mi je pomoć pružala Gadamerova interpretacija Hegelovog tumačenja antičke dijalektike. Osim interpretacija, osnova za rad je bio svakako […]

„Научност философије“ – желимо ли философију?

„Научност философије“ – желимо ли философију?

„Научност философије“ или желимо ли философију као науку? Есеј за свакога и ни за кога Мудрословље, истинословље, наукословље. Сви облици мисли се слове, или приказују видљивим и нескривеним кроз чулне облике звука и погледа. Говор је  фундаментални медијум философије као Истине, но, да ли Истина проговара, теже је питање. Говор је и слово, оно што […]

Hegel – Savremena razmatranja dijalektičke metode

Hegel – Savremena razmatranja dijalektičke metode

Hegel – Savremena razmatranja dijalektičke metode u filozofiji objektivnog duha i na svetlu duha dvadeset prvog stoleća: „Sve što je javno tajno je i sve što je tajno javno je.“ Ovaj rad ima za cilj da prevashodno analitičkim pristupom, ali i sintezom stavova iz Hegelovog dela „Osnovne crte filozofije prava“ i upoređivanjem sa dosadašnjim tumačenjima […]

Идеја као суштина уметничког дела

Идеја као суштина уметничког дела

Идеја као суштина уметничког дела – Тема рада је одређивање појма уметничког дела ради могућности јасног и прецизног одређења појма уметности; као и њеног предмета и циља. Указује се на нужну и интринзичну повезаност између уметности и рационалности – врхунац у уметности је појмовно мишљење, свесно разумевање суштине уметничког дела. Суштина уметничког дела, схваћена као […]

Филозофска рефлексија Исуса Христа

Филозофска рефлексија Исуса Христа

Филозофска рефлексија Исуса Христа У овом раду потрудићемо се да прикажемо личност Исуса Христа путем спекулативно-дијалектичког начина филозофског мишљења. Као основни извор за писање рада узимају се делови “Светог писма”, синоптичка јеванђеља (по Марку, Матеји, и Луки), али пре свега Јеванђеље по Јовану. Покушаћемо да анализом сведочанстава о учењу и делању Исусовом дођемо до појмовног […]