Gizela Bok: Politički diskurs sifrašizma

Gizela Bok: Politički diskurs sifrašizma

Gizela Bok pravi distinkciju između feminističkih pokreta i ostalih istaknutih pokreta za borbu za demokratiju, jer njegova svrha nije samo svedena na političku ravnopravnost, već je takođe i borba za žensku autonomiju. Generacijski diskurs vođenja političkog diskusrsa između dva pola, „rodio“ je pokret sifrašizma, koji se uglavnom bazirao na američkim i britanskim časopisima, lecima, plakatima […]

“Vlastita soba” – Virdžinija Vulf

“Vlastita soba” – Virdžinija Vulf

“Vlastita soba” – Virdžinija Vulf Krajem dvadesetih godina prošlog stoljeća (1929) Virginija Woolf objavljuje Vlastitu sobu, nastalu kao “pripremu” za predavanje o temi “Žene i književnost”, o kojoj je bila pozvana da govori. Zahvaljujući autoricinoj književnoj erudiciji, esejističkom i narativnom umijeću, intenzivnoj introspekciji, kritičkom seciranju socijalno-ekonomskih konteksta i historijskih dešavanja, Vlastitu sobu uobličila je u […]

#MeToo – pokret za oslobođenje ili, ipak, simptom hipokrizije i pomodarstva

#MeToo – pokret za oslobođenje ili, ipak, simptom hipokrizije i pomodarstva

#MeToo – pokret za oslobođenje ili, ipak, simptom hipokrizije i pomodarstva Ema Goldman je početkom XX veka – u skladu sa svojom anarhističkom prirodom, prirodom beskompromisnog borca – izrekla jasno protivljenje braku kao instituciji i, pre svega – i danas dominantnoj – ideji o poistovećivanju braka i ljubavi. Dakle, pre više od pola veka, tzv. […]

Ulični feminizam

Ulični feminizam

Feminizam – Postoji određena odgovornost koja okupira dušu svakog autora… Svako kome kulturološki autoriteti dozvole da se projektuje svojim rečima preko nekog zvaničnog medijuma razmišlja o toj odgovornosti. Mnoge umetnice ipak se ograđuju od te odgovornosti, i reći će: “Ja pišem samo za sebe i svojim tempom i svojim jezičkim izrazom… Moja umetnost ne želi […]

Kamenje u džepovima, ili smrt Virdžinije Vulf

Kamenje u džepovima, ili smrt Virdžinije Vulf

Kamenje u džepovima, ili smrt Virdžinije Vulf – 28. marta 1941. Virdžinija Vulf je izvršila samoubistvo. Obukla je mantil, napunila džepove kamenjem, i otišla do obližnje reke. Njeno telo su našli 21 dan docnije. U svom oproštajnom pismu mužu Leonardu objašnjava svoj čin bolešću koja je sve više obuzima i sprečava je da radi. O […]

Poluperiferija i rod: pobuna konteksta

Poluperiferija i rod: pobuna konteksta

Poluperiferija i rod: pobuna konteksta Prikaz knjige Marine Blagojević Hughson Reč je o novoj monografiji iz 2015. godine koja predstavlja genezu autorkinog bavljenja poluperiferijom iz kojeg izrasta jedan novi teorijski model: teorija poluperiferijlnosti. U svom delu nastoji da eksplicitno formuliše teoriju poluperiferijalnosti, oslanjajući se pre svega na sociološki pristup, da obrazloži modalitet rodnih režima koji […]

Feministička teorija filma

Feministička teorija filma

Feministička teorija filma Feministička teorija ima dugu tradiciju interesovanja za pitanja vizuelnog predstavljanja rodova u različitim sadržajima (umetničkim slikama i fotografijama, filmovima, reklamama, časopisima). Čitanje filmova iz feminističkog ugla vrlo je značajno budući da film s jedne strane odražava postojeće prakse i uvrežene društvene vrednosti i norme u vezi sa rodnim ulogama i odnosima, a […]